Administrator:
© 2011  OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane
bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Marquee
Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym

38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
powiat krośnieński,
województwo podkarpackie

tel.: (13) 43 15 900
e-mail: ospkroscienkowyzne@op.pl
W razie zagrożenia dzwoń:
lub
Statystyka wyjazdów 2015
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  - w wyniku
oceny ofert, otrzymanych w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie
nowego sprzętu do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym”, Zamawiający OSP Krościenko Wyżne
informuje, że wybrano ofertę Wykonawcy:


Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Spółka Jawna
ul. Marecka 66 A   05-220 Zielonka
NIP: 125-10-93-241    REGON: 016306413

Szczegółowe zawiadomienie z wyboru najkorzystniejszej oferty znajduje się poniżej (kliknij w obraz)                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                   
ogloszenie wyniku zapytania ofertowego